Meningsløs krig mot narkotika

Krigen mot narkotika er en tapt krig. Det bør partiene som i disse dager diskuterer sine politiske programmer ta innover seg. Det bør nedsettes et utvalg for å vurdere alternativer til forbudspolitikken. Eirik Løkke i VG.