Me må lytta meir – ikkje mindre – til økonomane

«Gløymer me økonomiske samanhengar, skadar me demokratiet si evne til å styra samfunnet. Då kan demokratiet missa legitimitet. Det gjer økonomiske tenkjemåtar viktige for demokratiet si funksjonsevne.»