Kveldsmøte: Lansering av Keynes + Hayek

Civita inviterer til boklansering i våre lokaler i 6. etg i Akersgata 20, onsdag 28. oktober kl 19.00

Civita gir i disse dager ut Andreas Hardhaug Olsens bok Keynes + Hayek. 

I boken ser Hardhaug Olsen ikke bare på hva som skiller Hayek og Keynes, men også hvilke av deres innsikter som kan la seg forene – og bør forenes – for å danne et mer helhetlig bilde av økonomiske kriser og konjunkturer.

Debatten Keynes og Hayek deltok i, gjenspeiler fremdeles kjernen i moderne økonomisk teori. Skyldes ubalanser en markedsøkonomi overlatt til seg selv, eller offentlig innblanding i form av dårlige reguleringer og mislykket pengepolitikk? Vil markedskreftene automatisk justere økonomien tilbake til normaltilstand, eller er en velfungerende økonomi avhengig av aktiv stabiliseringspolitikk?

Med oss til å diskutere boken har vi samfunnsøkonom og journalist i Morgenbladet, Maria Berg Reinertsen, siviløkonom, strategirådgiver og medarbeider i Civita, Lars Peder Nordbakken og forfatter Andreas Hardhaug Olsen.

 

Det blir enkel servering og salg av boken.

 

Møtet finner sted i Akersgata 20, 6 etg.

Velkommen!

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »