Kultur for kulturens skyld

«Ny bok tar et oppgjør med de rødgrønnes kulturpolitiske instrumentalisme. Vi må satse på kultur fordi kulturen har en egenverdi, ikke for å utjevne sosiale forskjeller

Civita lanserte Kultur for kulturens skyld: En skisse til liberal kulturpolitikk av Kristian Meisingset, Anna Katharina Fonn Matre og Aase Marthe J. Horrigmo.

Forfatterne retter skarp kritikk mot de siste tiårenes bærende kulturpolitiske ideologi. Målet har vært å få den høyverdige kulturen ut til folket for å gjøre menneskene i stand til å leve gode liv. På samme måte som man har ønsket å utjevne økonomiske forskjeller, har man villet utjevne den kulturelle kapitalen.

Drømmen om kulturell likhet lever videre og er det viktigste prinsippet for den rødgrønne regjeringen. Men drømmen er en illusjon, mener forfatterne: Teater og opera er ikke for alle, og folk kan ha gode liv også uten å like moderne kunst.

Boken fremmer en rekke konkrete forslag for å skape større avstand mellom staten og kulturlivet, og for å skape bedre vilkår for privatfinansiert kultur.

Se film fra frokostmøte med medforfatter og kulturredaktør i Minerva, Kristian Meisingset, kulturpolitisk talsperson for Høyre, Olemic Thommessen, tidligere kulturminister for Ap, nå direktør for Rikskonsertene, Turid Birkeland og forretningsmann og kunstmesen Christian Ringnes.

Podcast fra møtet kommer her!

Se innleggene her:

 

Se debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »