Kristin Clemet får Fritt Ords Honnør

Vi gratulerer Kristin Clemet med Fritt Ords Honnør og 60-årsdag i dag torsdag 20. april!

Tildelingen fant sted på Civitas mottagelse i anledning Kristin Clemets 60-årsdag, i går på Café Christiania. Styreleder Grete Brochmann holdt en kort tale og overrakte Fritt Ords Honnør.

Prisen fikk hun for hennes mangeårige innsats for en kunnskapsbasert og saklig offentlig debatt, og for å gjøre tankesmier til en viktig del av denne. Gjennom den liberale tankesmien Civita har hun løftet frem nye problemstillinger, trukket nye og unge stemmer inn i samfunnsdebatten, og vitalisert ideologisk og politisk diskusjon både i og utenfor partiene.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »