Krig og etikk: I kampens hete – hva er rett og hva er urett?

Nationaltheatret og Civita inviterte til frokostmøte
onsdag 4. november kl. 9.00

Krig, terror, mennesker i nød og på flukt er det som opptar Bertolt Brechts forfatterskap. Den kaukasiske krittringen som spiller på Nationaltheatret i høst, er et av Brechts mest politiske stykker og den historiske rammen er lagt til Stalins Sovjetunionen.

Det handler om flyktningen og tjenestepiken Grusje, som redder et forlatt barn og flykter fra terror og død i håp om et bedre liv. I sikkerhet dukker den biologiske moren opp og krever barnet sitt tilbake. Hvem er et barns rettmessige mor? I stykket setter Brecht også søkelyset på eiendomsrett, om hvem har retten til jorda, de som dyrker den, eller de som eier den.

Velkommen til frokostmøte inspirert av forestillingen Den kaukasiske krittringen. I panelet diskuteres stykkets etiske problemstillinger og hvordan Brecht til syvende og sist ønsker å plassere publikummere som dommere. Hva er rett, rettferdighet, skyld, uskyld, riktig straff og soning?

Brecht er kjent som humanist, men også som revolusjonær og kompromissløs. Kan vi forstå Den kaukasiske krittringen uten den historiske og politiske rammen det er skrevet i? Hvor stilte Brecht seg i sin samtids politiske kamper? Hva er utfordringene for den som vil gjøre det gode i en verden der det onde hersker?

Frokostmøtet var et samarbeid med tankesmien Civita. Arrangementet ble, på grunn av korona, arrangert uten publikum i rommet, og live-streamet fra Nationaltheatrets Facebook.

Du møtte:
Bård Larsen, historiker i tankesmien Civita
Åste Dokka, teolog og forfatter
Einar Øverenget, filosof og forfatter
Mathilde Fasting, forfatter og prosjektleder i tankesmien Civita og møtets ordstyrer.

Se video fra møtet på Facebook her!

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »