BOKLANSERING: Konservatisme

 

I alle europeiske land diskuteres nå spørsmål om kulturell identitet, nasjonale fellesskap og sivilsamfunnet. Hvilke samfunnsområder bør reformeres i vår samtid? Har konservatismens understrekning av den ikke-politiske sfære en særegen relevans i vår tid? I antologien Konservatisme presenteres 21 konservative tenkere og politikere. Hva er forskjellene og likhetene i deres tenkning? Hva er det som gjør dem spesifikt konservative? Er konservatisme en ideologi, og hva skiller den fra andre tankeretninger?

Boken kan bestilles hos Universitetsforlaget her.

Se CIVITA-TV fra frokostmøtet med Lars Roar Langslet, Bernt Hagtvet, Cathrine Holst og redaktørene for boken Henrik Syse og Torbjørn Røe Isaksen.

Se innleggene her:

 

 

 

 

Se debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »