Jul uten Jesus?

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania torsdag 14. desember kl. 8.00 – 9.30

 

Civita inivterte til debatt om julegudstjenester i skolen. I en tid med religiøst og kulturelt mangfold handler denne debatten om mer prinsipielle spørsmål enn en time på en kirkebenk: Det handler om livssynsnøytralitet og kristen formålsparagraf, om kristen kulturarv og religiøst mangfold.

I panelet var: Abid Raja, stortingsrepresentant og visepresident på Stortinget for Venstre, Heid Leganger-Krogstad, professor i religionspedagogikk ved Det teologiske menighetsfakultet, Bente Sandvig, fagsjef i Human-Etisk Forbund, og Trond Bakkevig, prost i Vestre Aker og tidligere leder av mellomkirkelig råd.

Her kan du se video fra innledningene:

Her kan du se video fra debatten:


Her kan du høre podcast fra møtet:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »