VELG! 09: Journalistikk og retorikk i norsk valgkamp


TV er uten tvil den viktigste valgkamparenaen i Norge i dag. Sammenlignet med andre land har norske medier en enestående kontroll over valgkampen. Norske medier har stor journalistisk frihet, svært god tilgang til politikerne og stor innflytelse på budskapet. Hvilke konsekvenser har dette for valgkampdekningen? Hvilke konsekvenser har det for den politiske retorikken og for demokratiet? Er vi kritiske nok til hvordan politikken fremstilles og kommuniseres på TV? Se Civita-TV fra frokostmøtet med Kjell Lars Berge, Frank Rossavik, Valgerd Svarstad Haugland, Magnus Takvam og Eirik Vatnøy.

Se innleggene her:

Se debatten her:

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »