Hva vet vi om kvaliteten på høyere utdanning i Norge?

Civita inviterte i dag til frokostmøte og lansering  av Norges første og eneste nettbaserte kvalitetsportal for høyere utdanning,

studiekvalitet.no

15.april er det frist for å søke opptak til norske universiteter og høyskoler.

Men hva vet studentene om kvaliteten ved lærestedene? Og hva vet arbeidslivet om kvaliteten på de kandidatene som uteksamineres? Hvordan kan studentene foreta informerte valg uten mulighet til å vurdere og sammenligne kvaliteten på ulike studietilbud?

I et samarbeid mellom Tekna, NHO, Nordea, Abelia, NCE Systems Engineering Kongsberg, Telenor, Microsoft, Aftenposten og Civita lanserte vi i dag Norges første og eneste nettbaserte kvalitetsportal for høyere utdanning. Portalen er utviklet med assistanse fra NIFU og studentenes organisasjon, NSO.

Norge er et av de siste land i Vest-Europa som mangler åpenhet om kvalitet og resultater i høyere utdanning. Det gjør vi noe med.

Se film fra debatten og lanseringen med innlegg fra forsker v/NIFU Per Olav Aamodt, president i TEKNA, Marianne Harg, NHO-president og konserndirektør i Telenor, Kristin Skogen Lund, admin. dir. i Abelia, Paul Chaffey, leder i Norsk Studentorganisasjon, Kim O. Kantardjiev og prorektor ved Universitetet i Oslo, Inga Bostad.

Se innleggene her:


Se debatten her:

Studiekvalitet.no rangerer ikke utdanningsinstitusjonene, men kan brukes som et verktøy for å sammenligne kvaliteter ved ulike studieprogram. På nettsiden kan de som søker høyere utdanning få informasjon om ulike utdanningsmuligheter i Norge. Brukerne av portalen kan enkelt sammenligne ulike studieprogram og se hva som kjennetegner de tilbudene som gis på de ulike lærestedene.

Portalen skal gi blivende studenter et verktøy for å innhente informasjon og sammenligne ulike studieretninger. Det er ønskelig å gjøre studentene i stand til å gjøre kvalifiserte studievalg ved å indikere hva man kan forvente seg av studiegangen og etter studiets slutt over i arbeids- og næringsliv. Portalen vil også kunne øke synligheten av de beste studietilbudene basert på ulike indikatorer, uavhengig av lærestedenes omdømme og status.

Studiekvalitet.no søker å forsterke drivkraften for en god kontakt mellom læresteder og arbeidsliv. Norsk arbeidsliv er avhengig av at lærestedene skaper gode læringsmiljøer. Et virkemiddel i denne sammenheng er åpenhet om hvordan tilstanden på de ulike lærestedene er slik at arbeidslivet får økt kunnskap om kvaliteten på uteksaminerte kandidater.

Variablene som ligger til grunn for portalen kommer fra tre kilder;

  • NIFUs kandidatundersøkelse; data på tilfredshet, lønn og andel i relevant jobb.
  • Samordna opptak; poenggrenser
  • Database for statistikk om høyere utdanning (DBH); data om attraktivitet/inntakskvalitet, gjennomstrømning og internasjonalisering

Portalen tar utgangspunkt i at kommende studenter finner det mer meningsfylt å sammenligne studieprogrammer enn å sammenligne institusjoner. Studieprogrammer er derfor ønsket nivå, men en vesentlig utfordring i norsk sammenheng er at relevant statistikk ofte ikke foreligger på dette nivået. Dette begrenser utvalget som kan vises i portalen og Studiekvalitet.no vil kun kunne vise et utvalg av norske læresteder og studieprogrammer.

Nettstedets innhold vil oppdateres og utvikles etter hvert som ny informasjon tilgjengeliggjøres.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »