Hva er frihet?

Frihet er en verdi som verdsettes høyt. Hvilke politiske retninger forsvarer friheten best? I hvor stor grad innskrenker politiske reguleringer menneskers frihet? Er vi friere enn før, eller ser vi tegn på at friheten blir truet i det norske samfunnet i dag? Har vi for mye valgfrihet?

I panelet var leder i SV, Audun Lysbakken, leder i Venstres programkomite, Guri Melby, postdoktor ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO, Gunnar C. Aakvaag og filosof i Civita og professor i filosofi ved UiB, Lars Fr. H. Svendsen.

På møtet lanserte Lars Fr. H. Svendsen og Gunnar C. Aakvaag hver sin bok om frihet. Bøkene kan bestilles hos Universitetsforlaget her!

Hør podcast fra møtet her!

 

Se innledningene her:

Se debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »