HØYREBØLGEN: Hvor dypt stikker den?

Civita inviterte til frokostmøte 14. februar. Tema var at Høyre og Fremskrittspartiet nå oppnår til sammen halvparten av velgerne på enkelte meningsmålinger. Innebærer høyrebølgen at velgerne nå ønsker en annen politikk og flytter seg mot høyre? Er høyredreiningen en del av en europeisk trend? Eller er den norske høyrebølgen først og fremst et uttrykk for misnøye med Regjeringen? Vil høyrebølgen holde til 2013, og hva kan vi vente oss av en blå-blå regjering? I panelet: Kåre Willoch, Hanne Marthe Narud og Tor Mikkel Wara.


Se innleggene her:

Se debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »