Har venstresiden en fremtid i Norge?

Ved valget i september fikk SV og Rødt til sammen ca. fem prosent av stemmene. Har partiene til venstre for Ap en fremtid i norsk politikk? Representerer valget i 2013 et endelig farvel til sosialismen, eller ser vi kun en midlertidig tilbakegang? I Danmark har Rødts søsterparti, Enhedslisten, lyktes med å prege dansk politikk. Hva skal til for at noe lignende skjer i Norge? Og hva kan tenketankene på venstresiden bidra med?

Se video fra frokostmøtet 11. desember med Audun Lysbakken, leder i SV, Bjørnar Moxnes, leder av Rødt og Cathrine Holst, forsker og redaktør av Nytt Norsk Tidsskrift.

 

Se innleggene her:

Se debatten her:

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »