Trenger vi en ny prostitusjonspolitikk?

Den norske tilnærmingen til prostitusjon er ment å skulle skjerme sexarbeidere fra kriminalisering, mens det er sexkjøperen, bakmenn og andre faktorer som skal begrenses og bekjempes. Men mange mener at det er de prostituerte som rammes hardest av lovverket. Trenger vi en ny tilnærming til prostitusjon? Har kriminaliseringslinjen feilet? Hvilke tiltak bør iverksettes for å bedre forholdene for prostituerte?

Se film fra frokostmøtet med stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H), stortingsrepresentantKjell Ingolf Ropstad (KrF), Ph.D-stipendiat ved UiB og forsker på Politihøgskolen, Synnøve Økland Jahnsen,  og sosionom og humanitærarbeider med 30 års erfaring fra Pro Sentret, Liv Jessen.

Se innledningene her: Se debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »