En god nordmann

Da nasjonalidentiteten ble smidd, var en god nordmann en nøysom luthersk bonde. Så kom urbanisering, innvandring og olje. Hvem er vi idag?

Se video fra frokostmøtet onsdag 4. desember med generalsekretær i LIM (Likestilling, integrering, mangfold), Sylo Taraku, journalist i Dagbladet, Inger Merete Hobbelstad og journalist i Minerva Jan Arild Snoen.

Se innleggene her:

Se debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »