Digitale foredrag

På denne siden har vi samlet 13 digitale foredrag på flere aktuelle tema som vi håper vil være av interesse.

Du finner også alle samlet i samme spilleliste i vår YouTube-kanal.

 

Kristin Clemet om den nordiske modellen

 

Lars Peder Nordbakken om innovasjon og innovasjonspolitikk

 

 

Aslak Versto Storsletten om offentlig og privat tradisjon i den norske velferdsmodellen

 

Torkel Brekke om ekstremisme

 

Mathilde Fasting om privat eierskap i Norge

 

Steinar Juel om omstilling

 

Jan Erik Grindheim om høyrepopulisme

 

Aslak Versto Storsletten om selveierdemokratiet

 

Steinar Juel om barnefattigdom

 

Lars Peder Nordbakken om liberale institusjoner og internasjonal orden

 

Mathilde Fasting om perspektivmeldingen

 

Mathilde Fasting om beskatning av arv

 

Mathilde Fasting om skatt på bedrifter

 

Se flere videoer i vår YouTube-kanal!

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »