Det liberale Europas fremtid etter Brexit

«Det europeiske samarbeidet har etter de fleste parametere vært en gigantisk suksess», skriver Eirik Løkke på Minervanett.no.