Den store stillheten

SV-segmentet i norsk offentlighet er undertrykkende og autoritært. Man har prøvd å ta et oppgjør med totalitære AKP-ml i norske debatt men så langt har det langt viktigere SV-segmentet sluppet unna, skriver lektor Einar Kr. Steffenak i Dagbladet.


Les hele artikkelen


 


Boktips:


Steffenak nevner i sin artikkel at det finnes mye litteratur om venstrediktaturene. CIVITA  anbefaler The Black Book of Communism, en av de mest omfattende og grundige dokumentasjoner av venstrediktaturenes ugjerninger.


Steffenak omtaler Sveriges tidligere visestatsminister og leder i Folkpartiet Per Ahlmarks bøker om venstresidens svik mot demokratiet. Ahlmarks bok «Det är demokratin,dumbom!» fra 2004, kan bestilles fra CIVITA. for kr. 198. Ta kontakt med Therese via e-post therese@civita.no


 


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »