CIVITA-AKADEMIET 2008

Civita-akademiet 2008

Fra venstre: Peder Wahlberg Olstad, Karen Thue, Marianne Bårdsgjerde, Birgitte Hodneland, Simen Eide, Aina Stenersen, Andreas M. Kravik, Camilla Strandskog, Øyvind O. Olufsen, Lars Kolbeinstveit og Christian Norman Aass. Fraværende: Oddvar Reiakvam.

Program Civita-akademiet 2008:

August:
Praktisk informasjon v/ prosjektleder Torkel Brekke
Civita ønsker velkommen v/ Dag Ekelberg
Hva er politisk filosofi? Historisk og tematisk overblikk v/ Lars Fr. Svendsen
Gruppeoppgaver og presentasjon

Edmund Bruke og den konservative v/ Erik Adeler
En ny konservatisme? v/ Torbjørn Røe Isaksen
Gruppearbeid og diskusjon


September:

Kapitalismens idéhistorie v/ Håkon Gran
Kampen om idéene v/ Anders Vollen
Hva er rettferdighet? v/ Torkel Brekke
Likestilling v/ Cathrine Holst
Liberalisme og konservatisme v/ Henrik Syse
Gruppearbeid, og diskusjon

Oktober:
Innvandring – et liberalt perspektiv Torkel Brekke
Utenrikspolitikk i en ny tid Asle Toje
Totalitarisme Bernt Hagtvet
Staten og menneskerettighetene Anne Julie Semb
Gruppearbeid, diskusjon og fremlegging av individuell oppgave.

Program Civita-akademiet Københaven 13.-16. november 2008

 • Eksamen/Framlegg av studentenes siste hjemmeoppgaver
 • Foredrag av Michael Tetzschner ”Forskjeller og likheter mellom dansk og norsk politisk kultur”

Folketinget:

 • Niels Helveg-Petersen, Radikale Venstre, tidl. utenriksminister
 • Heriette Kjær, Det Konservative Folkeparti
 • Torstein Schack, Danmarks Liberale Parti
 • Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti, EU-ordfører
 • Foredrag Stein Ringen ”Politisk filosofi og den skandinaviske velferdsstaten”
 • Besøk hos den danske tankesmien CEPOS og CEPOS-universitetet. Foredrag v/ blant annet kulturredaktøren i Jyllands-posten Flemming Rose og leder for Cepos, Martin Ågrup.
  •  

  Støtt Civita

  Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

  Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

  GI DITT BIDRAG HER »