Civita-notat: Samvittighetsfrihet og fastlegers reservasjonsrett

Debatten om fastlegers reservasjonsrett går nye runder. Dette Civita-notatet fra 2012, skrevet i samarbeid med tankesmien Skaperkraft, diskuterer problemstillingene:

Civita-notat nr. 17/2012: Samvittighetsfrihet og fastlegers reservasjonsrett

I dette felles notatet fra tankesmiene Skaperkraft og Civita argumenteres det for fastlegers reservasjonsrett. Det gjør vi samtidig som vi anerkjenner at dette er svært vanskelige spørsmål. At alle pasienter skal sikres et godt helsetilbud, inkludert retten til å få utført abort i tråd med norsk lov, er et krav som må oppfylles. Men vi mener at dette kan forenes med fastlegers reservasjonsrett, gjennom gode praktiske ordninger som sikrer alle pasienter et godt tilbud, samtidig som fastleger kan utføre sitt arbeid uten å gå på akkord med egen samvittighet.

Notatet innledes med en grundig gjennomgang av aktuelle lover, forskrifter og tidligere uttalelser fra involverte instanser og deretter følger en drøfting av de etiske argumentene.

Last ned og les notatet her:

Civita-notat_17_2012

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »