Civita-akademiet 2012: Rekordantall søkere

Søknadsfristen til høstens Civita-akademi er gått ut, og vi har fått 67 søkere til de 12 plassene på akademiet denne høsten.

– Vi ser at interessen er over all forventning i år, sier kommunikasjonssjef i Civita, Therese Thomassen.

– Dette er vårt sjette akademi i politisk filosofi, og det er svært gledelig å se at interessen for Civita-akademiet ikke bare er stor, men økende. Dette viser at det er et voldsomt behov for steder der man kan ta de store spørsmålene i politisk filosofi på alvor uten å måtte forsvare et partipolitisk program eller en bestemt ideologi, sier professor Torkel Brekke, som har ledet akademiet siden starten i 2007.

– Noe av det viktigste arbeidet Civita gjør, er å drive skolering og være en møteplass for unge, samfunnsengasjerte mennesker. Den store interessen for årets akademi viser betydningen av det arbeidet Civita gjør, sier leder i Civita, Kristin Clemet.

 

Høsten 2012 arrangerer tankesmien Civita sitt akademi i politisk filosofi for sjette året på rad.

Kurset går over fire helge-samlinger og akademiet er lagt opp for å kunne følges av personer i fullt arbeid. Studentene må sette seg inn i pensumlitteraturen og levere egenproduserte arbeider, samt delta aktivt på samlingene, hvor vi trekker inn framstående forskere og politikere til å forelese over sentrale temaer i politisk filosofi. Den som gjennomfører akademiet får ny innsikt, men kurset gir også medlemskap i et ressursterkt og engasjerende alumni-nettverk av tidligere studenter.

Høstens kurs går over fire samlinger:

  • 18.-19. august
  • 13.-16. september (Oxford)
  • 13.-14. oktober
  • 10.-11. november

Akademiet har en egenandel på kr 1000,-, som dekker lunsj på alle samlingene, og tur og opphold i Oxford på samlingen i september. Deltakerne er mellom 20-35 år.

 

På bakgrunn av det store antallet kvalifiserte søkere har Civita valgt å kjøre et ekstra akademi våren 2013. 12 søkere har derfor fått tilbud om plass på vårens akademi.

Info om Civita-akademiet høsten 2013 kommer og søknadsfristen vil, som tidligere år, være i mai 2013.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »