Civita-Akademiet i politisk filosofi 2007

Prinsipiell tenkning om politikk er mangelvare i Norge. Derfor starter tankesmien Civita høsten 2007 et akademi i politisk filosofi. Kurset er lagt opp med undervisning i tre samlinger for å gjøre det mulig å kombinere kurset med jobb eller studier. Vi har trukket inn noen av Norges fremste tenkere innen feltet til å undervise. Samlingene finner sted i Civitas lokaler i Akersgaten, et steinkast fra Løvebakken. Den siste av samlingene er ved universitetet i Oxford, hvor deltagerne kan glede seg over forelesninger med Oxford-professorer i politisk filosofi, og over byens tradisjonsrike puber.

Samlinger:

Første samling 13. – 14. september

Andre samling: 18. – 19. oktober

Tredje samling (Oxford): 24.- 28. november

 

Opptakskrav:

Minimum videregående skole.

 

Evaluering:

Deltagerne vil bli bedt om å skrive et essay på rundt 10 sider om et sentralt tema i politisk filosofi. Oppgaven vil deles ut tidlig i semesteret og leveres ved kursets slutt. Forfatter av den beste oppgaven vil få en premie.

 

Kostnader:

Civita dekker utgifter til undervisning og lunsj på samlingene. Civita dekker også reise- og opphold på samlingen ved Universitetet i Oxford. Deltagerne må dekke utgifter til reiser i Norge selv.

Søknad:

Søknadsfristen er 1. juni 2007. Søknad sendes til Civita, Akersgaten 20, 0158 Oslo. Søknaden skal inneholde et brev hvor du forteller hvorfor du ønsker å lære mer om politisk filosofi. Den skal også inneholde en CV og to anbefalningsbrev fra for eksempel lærer eller arbeidsgiver.

Kontaktperson:

Prosjektleder Torkel Brekke (torkel@civita.no eller torkel.brekke@ikos.uio.no)

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »