Civita-akademiet høsten 2013

Finnes det rettferdige samfunn? Hva mener ulike tenkere om frihet? Eller hva ville egentlig Jeremy Bentham ment om Datalagringsdirektivet?

Høsten 2013 arrangerer tankesmien Civita sitt akademi i politisk filosofi for åttende gang.

Kurset går over fire samlinger:

14.-15. september
26.-29. september (Berlin)
2.-3. november
16.-17. november.
Akademiet er lagt opp for å kunne følges av personer i fullt arbeid, men studentene må sette seg inn i pensumlitteraturen og levere egenproduserte arbeider, samt delta aktivt på samlingene, hvor vi trekker inn framstående forskere og politikere til å forelese over sentrale temaer i politisk filosofi.

Akademiet har en egenandel på kr 1000,-, som dekker lunsj på alle samlingene, store deler av pensum og tur og opphold i Berlin på samlingen i september.

Er du interessert i å søke og mellom 20-35 år, send oss en søknad med CV og minst én skriftlig referanse (anbefalingsbrev) fra lærer eller arbeidsgiver til:

Civita
Akersgata 20
0158 Oslo

eller på e-post til Lars Gauden-Kolbeinstveit lgk@civita.no

Søknadsfrist: fredag 10. mai 2013

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »