CIVITA-AKADEMIET 2011

Finnes det rettferdige samfunn? Ville Aristoteles vært for eller mot EU? Og hva ville egentlig Jeremy Bentham ment om Datalagringsdirektivet?

Høsten 2011 arrangerer tankesmien Civita sitt akademi i politisk filosofi for femte gang.

Kurset går over fire samlinger:

  • 20.-21. august
  • 8.-11. september (på Schæffergården i København)
  • 22.-23. oktober
  • 12.-13. november. 
Akademiet er lagt opp for å kunne følges av personer i fullt arbeid, men studentene må sette seg inn i pensumlitteraturen og levere egenproduserte arbeider, samt delta aktivt på samlingene, hvor vi trekker inn framstående forskere og politikere til å forelese over sentrale temaer i politisk filosofi.

Den som gjennomfører akademiet får ny innsikt, men kurset gir også medlemskap i et ressursterkt og engasjerende alumni-nettverk av tidligere studenter.

Akademiet har en egenandel på kr 1000,-, som dekker lunsj på alle samlingene, og tur og opphold i København på samlingen i september.

Er du interessert i å søke og mellom 20-35 år, send oss en søknad med CV og minst én referanse fra lærer eller arbeidsgiver til:

Civita
Akersgata 20
0158 Oslo

eller på e-post til lgk@civita.no innen 20. mai 2011.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »