CIVITA-AKADEMIET 2009


 

Når er ulikheter urettferdig? Når bør staten begrense borgernes frihet? Bør staten eie næringslivet? Og hva ville egentlig Aristoteles ment om det norske sosialdemokratiet?

Civita-akademiet i politisk filosofi har nå gått i to år, og tilbakemeldingene fra studentene våre har vært meget gode. Høsten 2009 tar vi opp en ny klasse til akademiet. Vi vil tilby et faglig solid og inspirerende kurs, og vi vil igjen trekke inn noen av Norges fremste tenkere til å undervise. Kurset er lagt opp med undervisning og arbeid i samlinger. Vi krever grundig og jevnt arbeid gjennom et semester, men kurset er ment å kunne tas ved siden av jobb eller studier. Som før skal vi ha en faglig relevant tur til utlandet.

Samlingene:

19.-20. september
17.-18. oktober
14.-15. november
5.-6. desember

Søknad må inneholde en CV, et brev som forklarer hvorfor du vil delta hos oss og minst ett anbefalingsbrev fra arbeidsgiver eller lærer. Søknaden sendes til post@civita.no eller torkel@civita.no og merkes “Civita-akademiet 2009”. Søknadsfristen er 7. juni.

Kontaktperson:

Prosjektleder Torkel Brekke

 

 

Sagt om Civita-akademiet:

Civita-akademiet klarte på en unik måte å forankre dagsaktuelle politiske temaer i den politiske idéhistoriens lange linjer. Jeg lærte en masse!
– Andreas M. Kravik, dommerfullmektig

Det har vært en veldig interessant og unik anledning til å utfordre hverandres tenkesett. Sammen med noen av Norges fremste tenkere på områdene.
– Aina Stenersen, leder Oslo FpU

Det var virkelig inspirerende å delta på Civita Akademiet. Spennende innledere kombinert med deltakere som kunne løfte blikket gav meg inspirasjon og en god start til å lese mer politisk filosofi.
– Simen Eide, fylkesleder i Vestfold Unge Venstre

Civita-akademiet er en unik mulighet til å lese, lære og diskutere idéer, ideologi og politiske prinsipper med velreflekterte og engasjerte mennesker. Politisk filosofi, prinsipiell- og langsiktig tenkning er kanskje viktigere enn noen sinne. Jeg var meget imponert over opplegget og vil anbefale Civita-akademiet på det sterkeste.
– Peder Walberg Olstad, MSc

Civita-akademiet var en fantastisk mulighet til å fordype meg i politisk filosofi med vekt på den liberale idètradisjon. Ikke minst var det svært givende å få delta sammen med andre mennesker hvor kravene til argumentasjon var høye. Civita-akademiet anbefales på det varmeste.
– Eirik Løkke, rådgiver på Internett og sosiale medier, Høyre

Civita-akademiet er en liten oase der du kan fordype deg i tenkningen bak den daglige politiske retorikken. Engasjerte deltakere og svært kompetente forelesere, kombinert med god regi fra Civita. Et privilegium å kunne delta!
– Christian Normann Aass, prosjektleder Kontinuerlig Forbedring Schibsted ASA

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »