ARENDALSUKA: Winston Churchill og 21 andre britiske statsministre

Civita inviterte til britisk aften i forbindelse med Arendalsuka torsdag 13. august.

Første del ble innledet av Jon Hustad og var viet til Winston Churchill: Hans liv, ideer og politikk – og ikke minst hans rolle som den europeiske sivilisasjons redningsmann under den 2.verdenskrig. Deretter presenterte Hans Olav Lahlum 21 britiske statsministre på 42 minutter.

Se video fra kveldsmøtet med Lahlum og Hustad her: 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »