Arendalsuka 2019

Civitas arrangementer under Arendalsuka 2019:

 

Hva viser meningsmålingene en måned før lokalvalget 2019?

 

Hvem blir vinnere og tapere i lokalvalget 2019? Hvem vinner byene? Hvilken oppslutning før Aksjonen mot bompenger, og hvordan vil de påvirke politikken i de ulike byene? Fire uker før valget vil journalist Kjetil Løset i TV2 og Johan Giertsen fra pollofpolls.no diskutere utviklingen på målingene og partienes stilling før valginnspurten.

Innledere: Johan Giertsen fra Poll of polls og Kjetil Løset, journalist i Tv2. 

Sted: Symposium Bar & Grill, Langbryggen 7. 

Tidspunkt: Mandag 12. august, 17.30-19.00.

Link: https://arendalsuka.no/event/user-view/12006

Meld deg på via Facebook her!

 

Kan markedet løse klimautfordringen?

 

Global oppvarming er en enorm utfordring, men hvordan kan klimakrisen løses på en mest mulig effektiv måte? Hvilke politiske tiltak kan bidra til å løse krisen på raskest mulig tid? Er markedsmekanismer en del av problemet eller løsningen? Kan Karbonavgift til fordeling (KAF) være en løsning? KAF innebærer at all produksjon og import av fossilt brensel avgift belegges, og at avgiften stiger hvert år helt til fossilt brensel er faset ut av økonomien. Er KAF den beste modellen for avvikling av fossilt brennstoff, eller finnes det andre og bedre modeller? I kveldens møte vil økonomene Erlend Kristiansen og Anders Ekeland presentere en måte KAF kan introduseres på. Innledningen etterfølges av paneldebatt.
Innledere: Erlend Kristensen, økonom og 1. kandidat i Sandnes MDG, Anders Ekeland, økonom og medlem av Viken SV, Haakon Riekeles, samfunnsøkonom i Civita og Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF.

Sted: Symposium Bar & Grill, Langbryggen 7.

Tidspunkt: tirsdag 13. august, 17.30-18.30.

Link: https://arendalsuka.no/event/user-view/12015

Meld deg på via Facebook her!

 

Privat sektor og næringsliv i global utvikling

Civita, i samarbeid med Norwegian-African Business Association (NABA), inviterer til utviklingspolitisk samtale om hvordan den private sektoren og næringslivet best kan bidra til fattigdomsbekjempelse i utviklingsland.

Er regjeringens strategi om å bruke bistand direkte på enkelte norske virksomheter en dyr og ineffektiv måte å skape utvikling på? Skal norsk bistand kunne brukes til å fremme norske egeninteresser i tillegg til utviklingspolitiske mål? Trenger egentlig utviklingsland norsk næringsliv? Bør Norge heller spille en mer støttende rolle til privat sektor i utviklingsland?

I forbindelse med arrangementet lanserer Civita også et notat om privat sektors betydning for utvikling, skrevet av NABA-grunnlegger Eivind Fjeldstad og Postdoktor ved UiO, Sigrun Marie Moss.

Innledere: Dag-Inge Ulstein, utviklingsminister (KrF), Erik Solheim, tidligere miljø- og utviklingsminister og FNs miljøsjef, og Ylva Lindberg, leder for strategi og kommunikasjon i Norfund. Sissel Rogne, direktør ved havforskningsinstituttet, introduserer. Øyvind Eggen, daglig leder i Regnskogfondet, er ordstyrer.

Sted: Havforskningsinstituttet, Forskningsstasjonen Flødevigen. Nye Flødevigveien 20

Tidspunkt: Tirsdag 13. august, 18.00-19.45.

Arrangementet er nå fulltegnet. For venteliste kan du ta kontakt med Fredrik Magnussen (fredrik@civita.no).

 

«Har kvinner for lite makt?»


Norge scorer godt på de fleste likestillingsindikatorer. Likefullt dominerer menn næringslivet, både i antall topplederstillinger og eierskap. Hvorfor er kjønnsbalansen så skjev? Og representerer det et stort problem? Hva kan gjøres for å øke kjønnsbalansen? Evner næringslivet selv å løse utfordringen, eller trenger vi flere politiske virkemidler?

Innledere: Heidi Aven, grunnlegger av «She-community», Christine Bøsterud, leder i EY Law i EMEIA, og Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Sted: Symposium Bar & Grill, Langbryggen 7. 

Tidspunkt: Onsdag 14. august 12.00-1300.

Link: https://arendalsuka.no/event/user-view/12033

 Meld deg på via Facebook her!

Arendal Analytica: Hvilke normer skal gjelde for partienes digitale valgkamp? 

 

Cambridge Analytica-skandalen avslørte hvilke enorme påvirkningsmuligheter som finnes ved bruk av såkalt mikromålretting. Vår konstante digitale tilstedeværelse gjør at det finnes enorme mengder opplysninger om hver og en av oss. Denne informasjonen kan danne grunnlaget for sofistikerte analysemodeller og påvirkningskampanjer, som kan true både personvernet og tilliten til den demokratiske prosessen. Cambridge Analytica måtte legge ned etter et politisk press, men en voksende annonseindustri har gjort analyse av store datasett tilgjengelig for politiske partier som har råd og vilje til å betale for det, også i Norge. Men hvor langt er partiene her hjemme villig til å gå for å kapre velgere? Hvem er det som setter premissene for hvordan den digitale valgkampen føres i Norge? Og hvordan kan vi sikre velgernes tillit og personvern i møte med ny digital teknologi?

Innledningsvis vil Datatilsynet presentere funn fra en ny rapport om norske partiers bruk av mikromålretting i Norge. 

Innledere: Torkil Vederhus, Partisekretær, MDG, Toril Eidsheim, Høyre, Bente Kalsnes, førsteamanuensis i kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania, Arnt Olav Aardal, Head of Compliance i Bisnode og Bjørn Erik Thon, Direktør, Datatilsynet.

Sted: Symposium Bar & Grill, Langbryggen 7

Tidspunkt: Onsdag 14. august, 17.30-19.00

Link: https://arendalsuka.no/event/user-view/12038

 Meld deg på via Facebook her!

 

Hvorfor er det ingen partier som foreslår at staten skal bruke mindre penger?

 

Norsk politikk har utviklet seg til å bli en konkurranse om å bruke mest mulige penger. Ingen av partiene på Stortinget går inn for å redusere pengebruken. Dette gjenspeiler også den offentlige debatten: Praktisk talt ingen medier utfordrer politikerne på å begrense pengebruken. Hva skyldes denne utviklingen? Hvorfor fungerer mediene som katalysator for økt pengebruk? Og er det mulig å få til en mer edruelig debatt om pengebruk?

Innledere: Ketil Raknes, tidligere statssekretær (SV) og høyskolelektor, Høyskolen Kristiania, Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i Bergens Tidende, Ove Vanebo, tidligere Fpu-leder og statssekretær for Frp og Haakon Riekeles, samfunnsøkonom i Civita. 

Sted: Symposium Bar & Grill, Langbryggen 7

Tidspunkt: Onsdag 14. august 19.30-20.30

Link: https://arendalsuka.no/event/user-view/12045

 Meld deg på via Facebook her!

 

 

Andre arrangementer der Civita deltar (for Kristin Clemet er dette et utdrag av møtene hun deltar på under Arendalsuken):

 

Mandag 12. august

Kl.18.30: Hva skjedde egentlig? Analyse av Stortingsvalget 2017
Kristin Clemet deltar

Kl. 19.30 – 20.30: Ungdomstpartilederne varmer opp til debatt.
Eirik Løkke deltar som møteleder.

Kl. 20.00: Geelmuydens Kieses vorspiel før partilederdebatten.
Kristin Clemet deltar

 

Tirsdag 13. august

Kl.12.30: Det livssynsåpne samfunnet – Hvem betaler prisen? Ny lov om tros- og livssynssamfunn
Kristin Clemet
deltar

Kl.16.30: Svake fakta og sterke følelser – vil populistene høre på ekspertene?
Kristin Clemet deltar

Kl.17.30: Politisk bar med DN-journalistene Tore Gjerstad og Gard Oterholm.
Kristin Clemet deltar

 

Onsdag 14. august

Kl.09.00: Kontroll er bra – men er tillit bedre?
Kristin Clemet deltar

Kl.10.00: Unødvendig utredningsinstruks?
Kristin Clemet deltar

Kl.14.30: Folk møter folk
Kristin Clemet deltar

Kl.17.00: Hvordan måle og fremme kvalitet i offentlige velferdstjenester?
Kristin Clemet deltar

Kl.20.00: Kampen om korset i politikken
Kristin Clemet deltar

 

Torsdag 15. august

Kl.12.00: Hvordan blir framtidas universitet?
Kristin Clemet deltar

Kl.15.00: Kvinner og toppledelse – hvordan få flere kvinner til topps!
Kristin Clemet deltar

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »