Vargas Llosa, Mario: Kelterens drøm

Vargas Llosa ønsker å si noe sant om menneskenes behov for frihet, men ikke uten at det gis rom både for tro og tvil.