Thaler, Richard og Cass Sunstein: Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness

 

 

Penguin, 2009. 312 sider.

 

Dulting

 

Den libertarianske paternalisten ønsker å dulte eller ”nugge” folk i en bestemt retning, uten å frata dem muligheten til å velge andre alternativer. Slik sett synes den både å tilfredsstille et sosialdemokratisk ønske om sentralstyring og et liberalt ønske om å bevare folks valgfrihet. Denne teorien har fått politisk vind i seilene – Barack Obama er inspirert og David Cameron har trykket Nudge til sitt bryst. Men holder den vann?

Filosof i Civita, Lars Fr. H. Svendsen, skrev i 2009 et notat om denne teorien. Les notatet her:

civita-notat_13_2009

 

Se også:

Hva er paternalisme?

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »