Slagstad, Rune: Spadestikk 1967—2012

 

 

 

Fagbokforlaget, 2012. 886 sider.

Teksten er skrevet av Mathilde Fasting, idéhistoriker i Civita.

 

Spadestikk er i flertall, for Slagstad kommentere det meste i norsk samfunnsliv gjennom 72 innlegg og artikler. Den unge Slagstad er mer internasjonalt, ideologisk orientert. Her er Slagstad radikal, opptatt av Marx og av sosialisme.

I samlingen finnes også mange artikler med utgangspunkt i De nasjonale strateger og i Sporten. I etterordet skriver Minervas Torbjørn Røe Isaksen at Slagstad har en egen front. Den som vil finne ut hvordan Slagstad selv har utviklet seg, og hva han står for, bør lese et godt utvalg av innleggene. Å pløye seg gjennom alle de 800 sidene er ikke påkrevd.  Les ut fra egen interesse, men glem ikke noen av de første artiklene fra Slagstads ungdom. De må med for å forstå Slagstads intellektuelle og politiske reise.

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »