Sen, Amartya: The Idea of Justice

Et av de viktigste verkene i moderne politisk filosofi, som vil bli gjenstand for mye debatt fremover.