Ricks, Thomas E.: Churchill & Orwell. The Fight for Freedom

 

 

Penguin Press, 2017. 340 sider.

Teksten er skrevet av Marius Doksheim, fagsjef i Civita.

 

Unødvendig om to av de store

 

Winston Churchill og George Orwell var blant 1900-tallets fremste liberalere, selv om Churchill var konservativ og Orwell sosialist. Fra hvert sitt ståsted, både ideologisk og i virke, var de blant de mest sentrale personene i kampen mot det totalitære og menneskefiendtlige i tiden før, under og etter andre verdenskrig. Churchills kamp for friheten kjenner alle. Orwell bidro både med kritikk av den kommunistiske venstresiden og med totalitarisme-kritikken i Animal Farm og 1984.

Foreign Policy-redaktør og journalist Thomas E. Ricks er forfatteren bak denne boken, som forsøker å få frem det som forener den helt sentrale statslederen Churchill og den – i sin levetid – litt obskure forfatteren Orwell. Han går imidlertid ikke så dypt.

Det er alltid interessant å lese om Churchills liv, som må ha vært et av de mest innholdsrike noen sinne, og detaljene i Orwells livshistorie var nytt for denne leseren. Men forbindelsene mellom de to blir bare overfladiske, og den dypere politiske tenkningen behandles i liten grad. Churchills interessante politiske karriere frem til verdenskrigens utbrudd nevnes knapt, utover de sakene som ledet opp til krigen. Heller ikke sammenligningen av forfatterskapene (Churchill ble, med delvis vikarierende motiver, gitt Nobels litteraturpris i 1953) gjøres skikkelig, og da kan man kanskje like gjerne lese grundigere bøker om Churchill og Orwells egne tekster.

 

Se også:

Churchill, Winston: My Early Life

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »