Reinhoudt, Jurgen og Serge Audier: The Walter Lippmann Colloquium, The Birth of Neo-Liberalism

Som en ekstrabonus på kjøpet får leseren et godt grunnlag til å skille mellom seriøse historier og røverhistorier om temaet nyliberalisme.