Putnam, Robert: Our Kids – The American Dream in Crisis

 

 

Simon & Schuster, 2016. 400 sider.

Teksten er skrevet av Mathilde Fasting, idéhistoriker i Civita.

 

 

Den amerikanske sosiologen Robert Putnams nye bok Our Kids er viktig, særlig for amerikanere. Putnams grep er enkelt, han starter hvert kapittel med to historier, en fra de med high school og en fra de med college-utdanning. Etterpå forsøker han å generalisere basert på poenget for hvert kapittel, nærmiljø, skolegang osv.

Det er åpenbart at problemene Putnam skriver om skyldes mange ulike faktorer, ikke bare foreldrenes utdanningsnivå. Faktisk er det slik at skolen ikke bidrar til øke forskjellene i muligheter for barn og unge, men mulighetene god utdanning gir betyr svært mye.

Derfor er det vel så interessant, som selve beskrivelsen av ulike oppvekstvilkår, å se på Putnams medisin. Den handler om mulighetene som utdanning og skole skal gi alle barn. Putnam er ikke alene om å anbefale god tilgang til utdanning. Det er et internasjonalt credo. Les gjerne Putnam, men bruk kritisk sans og husk at den beskriver USA.

 

Se også:

Nr. 27 2016: Utdanning og sosial mobilitet

Nr. 23 2015: SOSIAL MOBILITET

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »