Mounk, Yascha: The People vs Democracy: Why our freedom is in Danger and How to Save it

 

 

Harvard University Press, 2018. 400 sider.

Teksten er skrevet av Mathilde Fasting, idéhistoriker i Civita.

 

Yascha Mounk er i bransjen «hva skjer med demokratiet». Valget av Donald Trump og Brexit i 2016 har utløst et skred av bøker om hvor alvorlig det står til med demokratiet og hva som kan gjøres for å redde det.

Mounk kan kritiseres for at han tror at udemokratiske, liberale teknokratier er årsaken til populisme, og at de teknokratiske løsningene Mounk foreslår trolig ikke vil fungere.

På mange måter er Mounks bok en standardbok, med standard løsninger, som å skape felles identitet, kjempe for institusjonene som rettsstaten bygger på, og kanskje derfor er den ikke så spennende å lese. Men Mounk er en ivrig podcast-vert med sin Good Fight. Jeg vil kanskje si at det er vel så god anvendt tid å lytte til denne når det er interessante gjester som det er å lese Mounks siste bok.

 

Se også:

Demokrati i trøbbel

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »