Mazzucato, Mariana: The Entrepreneurial State

Kritikken til tross: Det finnes også noe å lære av Mazzucatos tenkning når det gjelder å mestre store samfunnsutfordringer.