Lykkeberg, Rune: Vesten mot Vesten

 

 

Informations forlag, 2019. 495 sider.

Teksten er skrevet av Mathilde Fasting, idéhistoriker i Civita.

 

Rune Lykkeberg er sjefredaktør i danske Information. Han har mange års erfaring som journalist og har både filosofi og litteratur som bakgrunn. I sin nyeste bok, Vesten mot Vesten, forteller han historien om Vestens uføre og hvordan vi er havnet der. Det er mange som for tiden skriver bøker om problemene liberale demokratier opplever. Det gjør også Lykkeberg, men han gjør det på en litt annen måte. Han tar utgangspunkt i litteratur, kunst og film og bruker det som forklaring og bakteppe for analysene av den politiske utviklingen.

Det vi er vitne til er en kamp om Vestens sjel. Siste del av boken heter Krisen (2001 til i dag), og her skriver han om populister, om eliter og om brutte løfter. Det er lett å bli pessimistisk på vegne av Vesten og de liberale demokratiene, men Lykkeberg er ikke en dommedagsprofet. Han ser på det som skjer som en mulighet til mer deltakelse og ny giv.

Lykkeberg selv er vokst opp som radikal og kaller seg selv demokratisk sosialist. Derfor tror han på fellesskapsløsninger og på mer deltakelse. Men det er ikke først og fremst løsningene jeg syns er interessante, det er måten han angriper historien etter 1945 på. Boken er stor, den har omfattende litteratur- og filmhenvisninger og sammenknytningen mellom de politiske analysene og kulturen fungerer.

Om du vil lese en litt annerledes bok om Vestens problemer, kan dette være en kandidat, men du må ha litt tålmodighet og litt over snittet interesse for litteratur eller for politisk historie, eller helst en kombinasjon.

 

Innlegget er publisert 21.08.2017.

 

Videre lesning:

Demokrati i trøbbel

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »