Lie, Einar: Norsk økonomisk politikk etter 1905

 

 

Universitetsforlaget, 2012. 216 sider.

Teksten er skrevet av Mathilde Fasting, idéhistoriker i Civita.

 

Einar Lie øser av sin store kunnskap om 1900-tallet og tar leseren med på en pedagogisk, interessant og kunnskapsrik reise gjennom hele 1900-tallet og frem til i dag. Boken kan utmerket godt leses uten å ha studert sosialøkonomi.

Det interessante med boken er at den økonomiske politikken settes i perspektiv, paralleller trekkes og stoffet fremstilles med flere nyanser. Kompliserte sammenhenger mellom politikk og økonomi forklares godt. Lie kritiserer der det er berettiget, og fortellerstemmen er tydelig.

Med god sans for detaljer innledes hvert kapittel med treffende overskrifter og illustrasjoner. Det skinner gjennom i teksten at dette er en bok forfatteren har hatt lyst til å skrive. Anbefales!

 

Se også:

Den norske velferden

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »