Hustad, Jon: Farvel Norge – velferdsstatens fremtidige kollaps

Kanskje er debatten i ferd med å skifte, fra en debatt om hvorvidt vi står overfor problemer, til en debatt om løsninger.