Hayek, Friedrich A.: The Road to Serfdom

Det store temaet for Hayek var å gjenreise forståelsen for frihetens politiske og institusjonelle forutsetninger, som et fundament for å lykkes med gjenreisningen av et fritt samfunn