Ellingsæter, Anne Lise m.fl: Den nye velferdsstatens historie

 

 

Gyldendal, 2020. 438 sider.

Teksten er skrevet av Marius Doksheim, fagsjef i Civita.

 

Siden 1960-tallet er samfunnet betydelig endret. Også velferdsstaten er i dag annerledes enn det den var i de første tiårene etter krigen. Den er blitt betydelig utvidet, og offentlige utgifter utgjør i 2020 rundt halvparten av bruttonasjonalproduktet. Den har tatt på seg nye roller og overtatt noe av familiens ansvar for barn, eldre og uføre. Det offentliges rolle er nå langt større enn i det som regnes som sosialdemokratiets gullalder, til tross for at mange i den offentlige debatten legger mest vekt på en viss bevegelse mot markedsløsninger siden 1970-tallet. Forskerne bak denne antologien viser imidlertid at bevegelsen mot mer vekt på markedet er svært begrenset og har gått sakte.

Boken sier lite om de økonomiske forutsetningene for velferdsstaten, men den gir en grundig gjennomgang av de politiske stridighetene og enighetene som har gitt den velferdsstaten vi har i dag. Den har vokst frem gjennom kompromisser og stadige tilpasninger til endrede samfunnsforhold.

 

Teksten er publisert 13.11.2020.

 

Videre lesning:

Den norske velferden

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »