Diamond, Jared: Kollaps. Hvordan samfunn går under eller overlever

 

 

 

Spartacus, 2012. 564 sider.

Teksten er skrevet av Mathilde Fasting, idéhistoriker i Civita.

 

Hvordan tenkte de som fjernet det siste treet på Påskeøya? Eller den siste norrøne grønlenderen da den siste kua ble slaktet? Jared Diamonds bok Kollaps spenner opp et imponerende lerret i tid og rom, og forklarer med varierte faglige analyser hvordan samfunn har brutt sammen.

Boken er en stor miljøadvarsel, men ikke kun det. De fire faktorene: miljøødeleggelser, klimaendringer, fiendtlige naboer og vennligsinnede handelspartnere medvirker i ulikt omfang til samfunnskollapser, men om det blir kollaps eller overlevelse avhenger av den femte faktoren, hvordan samfunnet reagerer på miljøproblemene. Og nettopp det siste gir håp i en ellers dyster beskrivelse av ødeleggelser kloden rundt, og nettopp derfor anbefaler jeg boken.

 

Se også:

Demokrati i trøbbel

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »