Dahrendorf, Ralf – forfatterskapet

Dahrendorf var en uavhengig liberal verdensborger, som kombinerte sin intellektuelle energi med politisk samfunnsengasjement og kamp for den personlige friheten som et allemannseie.