Collier, Paul: The future of capitalism: Facing the New Anxieties

 

 

Harper, 2018. 256 sider.

Teksten er skrevet av Mathilde Fasting, idéhistoriker i Civita.

 

Paul Collier er de senere årene mest kjent for å argumentere for en migrasjonspolitikk som innebærer at migranter får noe meningsfylt å gjøre i de leirene de er, ikke at de kommer til Europa. I denne boken møter vi en personlig Collier som starter med å fortelle om sin oppvekst i små kår hvor han selv blir verdensberømt professor ved Oxford, mens nære slektninger ikke får skikk på livet sitt i det hele tatt.

Collier vil ikke avskaffe kapitalismen, men han vil endre noen vesentlige forhold for å få den til å fungere bedre. Kapitalismen må styres, ikke avvikles. I dag skaper den ulikhet, bade i rikdom og i muligheter.

Boken til Collier handler ikke bare om politiske og økonomiske forhold, men også mye om de etiske sidene ved kapitalismen. Det er ikke etisk å ha et system der noen i stor grad utnytter andre.

Colliers forslag til løsninger handler om å skape en felles nasjonal identitet, noe som er vanskelig dersom det er store forskjeller mellom borgerne. Han vil også bruke Henry Georges gamle idé om land- og eiendomsskatt i urbane sentra, som London. Dessuten vil han gjenskape dynamikken i regionale byområder som i dag har mistet arbeidsplasser. Til sist er han også svært opptatt av ordninger som understøtter familier som har det vanskelig, social maternalism.

Det er enkelt å se parallellen her til hans egen familiebakgrunn. Argumentet er at støtte vil bidra til at mennesker ikke faller utenfor og kan klare seg selv.

Om du ikke får lest boken, er frokostmøtet med Paul Collier et godt alternativ, se video fra møtet her.

 

Se også:

Paul Collier on The Future of Capitalism

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »