Clausing, Kimberly: Open – The Progressive Case for Free Trade, Immigration, and Global Capital

Det er neppe noen fra den radikale venstresiden som vil gå på barrikadene for konkurransen fra arbeidsinnvandring eller internasjonale selskaper etter å ha lest Clausing. Men kanskje vil de se noen flere nyanser i problemstillingene. Det ville jo også være et fremskritt.