Clausing, Kimberly: Open – The Progressive Case for Free Trade, Immigration, and Global Capital

 

Harvard University Press, 2019. 343 sider.

Teksten er skrevet av Marius Doksheim, fagsjef i Civita.

Globaliseringsforsvar fra venstre

 

På 1990- og starten av 2000-tallet kom globaliseringsmotstanden fra venstre, og ga seg utslag blant annet i kraftige demonstrasjoner mot WTO- og EU-møter. Den mest radikale venstresiden hevdet at globaliseringen rammet de fattigste.

Etter hvert viste tall og statistikker at globaliseringen var ganske gunstig for de fattigste, men at det snarere var middelklassen i en del rikere land som var blitt satt under press. Motstanden mot globalisering blir nå først og fremst målbåret av en nasjonalt orientert høyreside.

Likevel: Det er ikke så ofte venstresiden aktivt forsvarer globaliseringen. Tvert imot, de fleste derfra sier seg enig i mye av virkelighetsforståelsen, en er bare mer usikker på hva løsningene skal være.

I denne situasjonen kan Kimberly Clausings bok Open være nyttig. Målet med boken er å forsvare bevegelsen av varer, mennesker og kapital over landegrensene, ut fra tradisjonelle venstresideverdier.

For dem som trenger en innføring i globaliseringens fordeler, hvordan handel og migrasjon fungerer og kan gi økt vekst og velstand, hvordan konkurranse og spesialisering kan gi gevinster til alle, og hvorfor Trump tar feil i sin politikk, kan nok boken åpne noen øyne.

For dem som allerede er enige i mye av budskapet, og som heller leser den for å få innblikk i hvordan venstresiden tenker, er den nok ikke like nyttig. Til det er den for rund, for lite villig til å utfordre grunnforestillinger.

Det er neppe noen fra den radikale venstresiden som vil gå på barrikadene for konkurransen fra arbeidsinnvandring eller internasjonale selskaper etter å ha lest Clausing.

Men kanskje vil de se noen flere nyanser i problemstillingene. Det ville jo også være et fremskritt.

 

Se også:

Åpen Verden – Et forsvar for globaliseringen

Migrasjon og frihet

 

 

 

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »