Churchill, Winston: My Early Life

Før han var 30 år hadde unge Winston opplevd mer enn de fleste nasjoner opplever i løpet et tilsvarende tidsrom. Det var som å lese et eventyr.