Buruma, Ian: År null

 

 

Forlaget Press, 2015. 432 sider.

Teksten er skrevet av Mathilde Fasting, idéhistoriker i Civita.

 

Det er skrevet mye om andre verdenskrig, men nederlandske Ian Buruma klarer med År null å bringe inn noe nytt. Om krigen var grusom, var det første året etter krigen, 1945/46 eller år null, nesten like ille.

Buruma klarer gjennom sitt essay å formidle kaos, hevn og brutalitet i et år hvor det jeg hittil har sett har vært smilende soldater, frigitte fanger og veivende flagg. Buruma formidler følelser, og mønstrene er de samme over hele kloden, fra Japan og Indonesia til Sentral-Europa.

Selv om Buruma er pessimistisk med tanke på dagens politiske situasjon, vil jeg heller fremholde at det er utrolig hvordan mennesker klarer å vende tilbake til en harmonisk sameksistens relativt raskt etter seks år med grusomheter. Det gikk bare syv år før den første grunnsteinen til EU ble lagt ned, hvem skulle trodd det i 1939?

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »