Tage Slind Jensen

Studentpraktikant

Tage Slind Jensen er utplassert i praksis hos Civita fra masterprogrammet i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, våren 2021.

« Tilbake til Tidligere medarbeidere