Ragnhild Ulltveit-Moe

Styremedlem

Ragnhild Ulltveit-Moe har en bachelor fra Universitet i Bergen og NHH og en Master fra London School of Economics. Hun har vært styremedlem i Umoe AS siden 2001 og har tidligere jobbet med produksjon av bioethanol i Brasil i Umoe Bionergy og i United Nations Development Programme i Kina. Er i dag driftssjef i Burger King.

« Tilbake til Styret